The Floods Poplave

U MAJSKIM POPLAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

UKRATKO

"prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti BiH, 950.000 ljudi pogođeno je poplavama, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je uništeno u više od 50 opština u celoj državi. Oko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smešteno u kolektivne centre i kasarne. Ljudi su bili zarobljeni u stanovima i kućama bez vode i struje a neki čak i bez hrane i pitke vode. Više od 250 škola, zdravstvenih i drugih javnih ustanova je oštećeno, Šteta u BiH iznosi 5 do 10 posto GDP-a zemlje. Ekonomski analitičari kažu  da BiH predstoji dugotrajan i težak oporavak. Vlast na nivou države već je javno poručila da obnova prevazilazi njihove mogućnosti S druge strane, oni koji žele pomoći, ne veruju vlasti, poučeni ranijim iskustvima, kao ni oni kojima je pomoć potrebna."

IN FLOODS IN MAY IN BOSNIA AND HEZEGOVINA

SUMMARY

"according to preliminary data from the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina, 950,000 people were affected by the floods, and 10,000 square kilometers of land have been destroyed in more than 50 municipalities throughout the country. Around 42,500 people were evacuated from crisis areas, while more than 20,000 were housed in collective centers and barracks. People were trapped in their homes without water or electricity, some of them even without food and drinking water. More than 250 schools, hospitals and other public facilities were damaged, and the damage in BiH is 5 to 10 percent of its GDP. Economic analysts say that BiH is facing a lengthy and difficult recovery. The government has already publicly announced that rebuilding is beyond their capacity. In any case, those who want to help do not trust the authorities, having learned from earlier experiences, and neither do those who need help."

Dialogue - BiH2.0 - Dijalog is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.
Dialogue - BiH2.0 - Dijalog je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.